Integrale geboortezorg

  

Welkom op de website van INCAS-2!

INCAS-2 (INtegrated CAre System) is een onderzoek naar integrale geboortezorg. Onder integrale geboortezorg wordt verstaan: zorg die lijnoverstijgend is en rondom de cliënt is georganiseerd. Zorgverleners passen zich aan de zorgvraag van de cliënt aan in plaats van andersom.

Dit moet de kwaliteit en continuïteit van zorg ten goede komen. Door meer continuïteit van zorg zal naar verwachting de kwaliteit van zorg verbeteren, wat vervolgens een bijdrage kan leveren aan de optimalisering van geboortezorg. Meer continuïteit van zorg kan het aantal ernstig zieke baby's en de babysterfte tijdens de zwangerschap en rondom de geboorte verder verlagen.

Zes pilot-regio's doen mee aan de INCAS-2 studie; Leiden, Midden-Kennemerland, Amsterdam West, Gouda, Zwolle en AMC/VUmc.

 

 

Nieuws

11 december 2017: Mini-symposium Verloskundigen op 1-lijn en aansluitend de openbare verdediging van het proefschrift Challenges of integrating Maternity Care door Hilde Perdok.
(09-10-2017)

Op maandag 11 december zal Hilde Perdok haar proefschrift ''Challenges of Integrating Maternity Care'' verdedigen. Uit het proefschrift van Hilde blijkt dat zorgverleners continuïteit van zorg voor de vrouw belangrijk vinden. Echter, opvallend is dat er juist tussen eerstelijns en klinisch verloskundigen geen consensus is wat betreft de verdeling van verantwoordelijkheden en taken.

Het doel van het mini-symposium is om verloskundigen op éénlijn te krijgen!

Klik hier voor het programma

meld je hier aan

 

Het CTG-onderzoek is van start!
(28-11-2016)

In drie regio's in Nederland kan het cardiotocografie (CTG) tijdens de zwangerschap tegenwoordig ook worden uitgevoerd bij de verloskundigenpraktijk. Het CTG-onderzoek evalueert deze nieuwe vorm van zorglevering rondom het CTG. Dit onderzoek is een onderdeel van de INCAS-2 studie.
Kijk voor meer informatie bij het tabblad CTG-onderzoek.

Voor verloskundigen: Bij Documenten onder het tabblad CTG-onderzoek vindt u Engelstalige formulieren. U kunt de formulieren downloaden en uitprinten. Heeft u een groot aantal formulieren nodig? Mail dan naar m.vanderpijl@vumc.nl. Dan zorgen wij voor de uitgeprinte formulieren en sturen we ze naar u op!

Nieuwsbrief online
(07-10-2016)

De nieuwsbrief van september staat online. In deze nieuwsbrief meer informatie over de economische evaluatie van de INCAS-2 studie en de cliënttevredenheidsvragenlijst.
Bij elke regio kunt u de nieuwsbrief onder het kopje Nieuws vinden. Daar vindt u ook eerdere nieuwsbrieven.

Pleidooi uitstel integrale bekostiging
(05-07-2016)

Zondag 12 juni hebben Eric Hallensleben en Ank de Jonge een pleidooi aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij pleiten voor uitstel van de invoering van integrale bekostiging van de geboortezorg.

Eyeopenersessie 12 april
(14-04-2016)

Afgelopen dinsdag, 12 april, vond de tweede eyeopenersessie plaats. In Utrecht konden de pilotregio's ervaringen met elkaar uitwisselen en leren van elkaars successen en struikelblokken. 

Het INCAS-2 onderzoek wordt uitgevoerd door Midwifery Science EMGO+ VUmc in samenwerking met het Athena Instituut VU Amsterdam