Integrale geboortezorg

  

Regio Leiden

De eerste pilot van INCAS-2 heeft in 2013 vorm gekregen in Leiden. De intentieverklaring is in december 2013 door ketenpartijen ondertekend. Met deze verklaring, het opgestelde projectplan en de projectsubsidies van Zorg en Zekerheid en Achmea kon de eerste pilot van INCAS-2 in januari 2014 van start gaan. Dit is mede te danken aan de inzet van de betrokken zorgverleners en zorg verlenende instellingen in de regio. De werknaam van de pilot Leiden is 'Integrale Geboortezorg Leiden'.

Deelnemende verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen

Verloskundigenpraktijken

- Verloskundige Maatschap Lammenschans

- Verloskundigenpraktijk Noordwijk-Noordwijkerhout

- Verloskundigenpraktijk Katwijk

- Verloskundigenpraktijk Voorhout

- Verloskundige praktijk Oegstgeest

- Verloskundigenpraktijk Santé

- Verloskundigenpraktijk Lisse en omstreken

- Verloskundigenpraktijk Liva

- Verloskundigenpraktijk De Kern

- Verloskundigenpraktijk Merenwijk

 

Ziekenhuizen 

- Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

- Diaconessenhuis Leiden (Alrijne Ziekenhuis)