Integrale geboortezorg

  

CTG-onderzoek

Het Cardiotocografie (CTG) is een meetinstrument dat een elektronische registratie maakt van het foetale hartritme. Dit wordt ook wel een hartfilmpje genoemd. De meest voorkomende redenen om een CTG in de zwangerschap te maken, zijn het voelen van verminderde kindsbewegingen en een zwangerschap van langer dan 41 weken. Tot op heden vond het CTG plaats in het ziekenhuis, nadat een zwangere vrouw is doorverwezen door de verloskundige. Vanaf nu kan dit in sommige regio's ook bij de verloskundigenpraktijk. Het CTG-onderzoek evalueert deze nieuwe vorm van zorglevering rondom het CTG. 

Het CTG-onderzoek is onderdeel van de INCAS-2 studie. Net als de INCAS-2 studie stelt het CTG-onderzoek de zwangere centraal. Hierin speelt continuïteit van de zorg een grote rol en de tevredenheid van u als cliënt.

Momenteel zijn er drie regio's betrokken bij het onderzoek. Dit zijn de regio's Nijmegen, Zwolle en Amsterdam.

Wat is het doel van het CTG-onderzoek?

Tevredenheid cliënt

  • Het meten van de tevredenheid van zwangere vrouwen omtrent het plaatsvinden van het CTG bij de eerstelijns verloskundige
  • Het meten van de tevredenheid van zwangere vrouwen omtrent het plaatsvinden van het CTG in het ziekenhuis

Tevredenheid eerstelijns verloskundige

  • Het meten van de tevredenheid van eerstelijns zorgverleners omtrent het plaatsvinden van het CTG  bij de eerstelijns verloskundige

Wat betekent dit voor u?

Wanneer u bij uw verloskundige een CTG krijgt, of wanneer u wordt verwezen naar het ziekenhuis voor een CTG, wordt u via uw verloskundige zorgverlener gevraagd deel te nemen aan het CTG-onderzoek. U krijgt dan een informatiebrief, een toestemmingsformulier en een vragenlijst.

Op het toestemmingsformulier kunt u aangeven of u toestemming geeft voor het opvragen van uw dossiergegevens over uw zwangerschap, bevalling en kraambed. Dit gebeurt uiteraard volledig anoniem.

De vragenlijst heeft betrekking op uw tevredenheid over de zorg rondom het CTG. U kunt de vragenlijst tijdens of direct na het CTG invullen.

Wanneer worden de resultaten verwacht?

De eerste resultaten van het CTG-onderzoek worden eind 2017 verwacht. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden via deze website.

Mocht u nog vragen hebben over het CTG-onderzoek, dan kunt u deze stellen aan uw verloskundige of contact opnemen met één van onze onderzoekers (zie Contact).